lauantai 8. lokakuuta 2011

Hiljan päivä on hiljaisuuden päivä

Valtakunnallinen keruukilpailu 6.10.2011–31.5.2012


Mitä hiljaisuus tarkoittaa sinulle? Missä olet kokenut hiljaisuutta?

Keräämme hiljaisuuteen liittyviä kokemuksia ja muistoja.

Tavoitteenamme on monipuolinen ja runsas aineisto, joka

avaa henkilökohtaisen näkökulman hiljaisuuden kokemukseen

Suomessa. Jokainen vastaus on tärkeä, sillä vastauksia käytetään

tutkimusaineistona ja niiden pohjalta tuotetaan julkaisu.


Kirjoita vapaamuotoisesti itsellesi sopivalla tyylillä. Voit käyttää apuna
seuraavia kysymyksiä:

−− Mistä ja milloin olet löytänyt hiljaisuutta?

−− Miten määrität hiljaisuuden?

−− Kerro, milloin ja kuinka usein tunnet tarvetta hakeutua hiljaisuuteen.

−− Onko sinulla tietty paikka, jonne hakeudut toistuvasti hiljaisuuden

vuoksi?

−− Millaiset äänet häiritsevät hiljaisuus-kokemustasi? Entä millaiset

äänet eivät häiritse?

−− Kuvaile myös visuaalista ympäristöä, josta olet löytänyt hiljaisuutta.

Kerro, millaiset näköhavainnot vaikuttavat kokemukseesi.

−− Koetko hiljaisuutta yksin vai yhdessä jonkun kanssa?

−− Kuvaile, ovatko kokemuksesi positiivisia vai negatiivisia.

Kerro myös hiljaisuuden kokemukseesi liittyvä paikka ja aika: kunta ja

tarkempi alue (esim. kaupunginosan, kylän tai luonnonalueen nimi)

sekä vuosiluku, vuoden- ja vuorokauden aika. Olemme kiinnostuneita

kaikenlaisista hiljaisuus-kokemuksista, jotka ovat tapahtuneet ulko-, tai

sisätiloissa tai sosiaalisissa tilanteissa.


Keruukilpailun järjestävät Helsingin yliopisto, ympäristöministeriö,

Suomen luonnonsuojeluliitto, Metsähallitus, Kuuloliitto, Hiljaisuuden

ystävät ry, Svenska litteratursällskapet i Finland ja Suomalaisen

Kirjallisuuden Seura.
Kilpailussa ansioituneille jaetaan kirjapalkintoja. Lisäksi kaikkien osallistuneiden

kesken arvotaan palkintoja. Tulokset julkistetaan syksyllä 2012.


Lisätietoja:

Helsingin yliopisto, Outi Ampuja, outi.ampuja@helsinki.fi

SKS:n kansanrunousarkisto, keruu@finlit.fi, p. 0201 131 240

Kansanrunousarkiston yleiset keruuohjeet:

http://www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti