keskiviikko 27. lokakuuta 2010

Valtakunnassa kaikki hyvin? Vain seitsemän yksikköä täyttää vanhustenhuollon laatukriteerit

Mitähän me keski-ikäiset tuumaisimme, jos valtakunnasta löytyisi vain seitsemän erinomaista työpaikkaa tai vain seitsemän erinomaista koulua lapsillemme?

Valvira:

"Ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tarjoavilta yksiköiltä (vanhainkodit ja tehostettua palveluasumista tarjoavat yksiköt) kysyttiin seitsemästä hyvän hoidon ja hoivan kannalta kriittisestä tekijästä: henkilökuntamitoituksesta, koulutustasosta, lääkehoidosta, ravitsemuksesta, tavoitteellisesta kuntoutuksesta, tiloista sekä vanhusten hoitoa koskevista asiakirjakirjauksista ja asiakirjojen tietosuojasta."

"Tarkastelluista 1237 vanhustenhuollon yksiköstä vain 149 (12 %) täytti kaikkien asetettujen indikaattoreiden kriteerit niin, että niissä saavutettiin vähintään alin hyväksyttävä taso."

"Valvira lähettää vielä lokakuussa selvityspyynnön niille 184 toimintayksikölle, joissa hyvän hoidon kriteerit alittuivat useamman indikaattorin kohdalla (hoitohenkilökunnan määrä ja ammatillinen kelpoisuus, hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä lääkehoito)..." "Valvira hankkii vastaukset kyselyyn niiltä 263 yksiköltä, jotka eivät vastanneet kyselyyn..." "Selvityksen perusteella löytyi seitsemän yksikköä, jotka täyttävät vanhustenhuollon laatukriteerit erinomaisesti."

"Yleisin puute oli liian pitkä yötauko ruokailujen välillä (11 tuntia tai enemmän)."  "...yksityisen sektorin laitokset pärjäsivät keskimäärin julkisia paremmin kaikilla asetetuilla kriteereillä."


Raportti kokonaisuudessaan

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti